Kiparske razstave, nagrade in priznanja

2018: SAMOSTOJNA RAZSTAVA kipov in risb »Pod svobodnim soncem«,
           Ljubljana, Finžgarjeva galerija

2017: Javni kip »BRALKA«, kamen Repen in Lipica Unito,
           Knjižnica Litija, LITIJA; postavitev v okviru razstave Razgaljene impresije

2017: SAMOSTOJNA RAZSTAVA kipov in risb »Razgaljene impresije«,
           Knjižnica Litija, LITIJA; skupaj s poezijo Andreje Štuhec

2016: SAMOSTOJNA RAZSTAVA
           »Okameneli impulzi/The Petrified Impulses«
           7. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Kranjska Gora, hotel Kompas

2016: Nagrobnik; pokopališče Podsabotin

2015: Nagrobnik; pokopališče Šmartno pri Litiji

2015: Forma viva Makole 2015
           Javni kip POLET za podjetje Marmor Sežana

2015: Postavitev javnega kipa VIZIJA pred Mestnim muzejem v Litiji
           CKS 2, Litija

2014: Forma viva Makole 2014,
           Dežno pri Makolah, javni kip “ROJSTVO DVOJČIC”; 3. nagrada

2014: Mednarodni likovni simpozij “Formio fluvius 2014”,
           Dekani, javni kip “IZVIR”

2013: SAMOSTOJNA RAZSTAVA »Življenje v kamnu«,
           Ljubljana, Knjižnica Prežihovega Voranca

2012: SKUPINSKA RAZSTAVA (razpis) »16. Slovenska kiparska razstava«,
           Ljubljana, Mestna hiša

2012: JAVNI KIP »ZGODBA«, 2005, porobeton
           Center za mentalno zdravje, Zaloška 29, Ljubljana

2012: JAVNI KIPI: “Pomlad”, “Stik”, “Mladost”, “Razmišljujoča”, “Par s tulipanom”,
           izdelani 2004 - 2008, porobeton, Krajevna skupnost Kisovec, Zagorje ob Savi

2012: JAVNI KIP »BOJEVNIK«, 2011, kamen Repen,
           Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2

2011: SAMOSTOJNA RAZSTAVA »Živeti, živeti, živeti!«,
           Ljubljana, Galerija na Križevniški 2

2011: SKUPINSKA RAZSTAVA (razpis) »Gib v kiparstvu«,
           Ljubljana, Mestna hiša

2010: SKUPINSKA RAZSTAVA (razpis) »Knjižni spomeniki«,
           Ljubljana, Mestna hiša

2010: SAMOSTOJNA RAZSTAVA v Ljutomeru,
           Galerija A. Trstenjak Ljutomer

2009: JAVNI KIP »CIGANKA«, 2009, kamen Lipica
           Projekt »Grosuplje-mesto kipov« (razpis)

2009: SKUPINSKA RAZSTAVA (razpis) »V vrtincu evropskih vrednot«,
           Ljubljana, Mestna hiša
           Prejela odkupno nagrado od podjetja MAD d.o.o. za kip »UPANJE«.

2008: SAMOSTOJNA RAZSTAVA »Nemoralnost in sublimacija«,
           Bregantovi dnevi, Rogaška Slatina

2008: SKUPINSKA RAZSTAVA (razpis) »Figura kot kip, kip kot figura«,
           Ljubljana, Mestna hiša

2007: SKUPINSKA RAZSTAVA (razpis) »Javni kipi«,
           Ljubljana, Mestna hiša
           Prejela odkupno nagrado od podjetja Trimo za kiparsko kompozicijo
           »REČNE NIMFE«.

2007: SAMOSTOJNA RAZSTAVA,
           Šmartno pri Litiji, Knjižnica

2006: SKUPINSKA RAZSTAVA (razpis) »Sublimno v kiparstvu«,
           Ljubljana, Mestna hiša
           Piran, Minoritski samostan sv. Frančiška, Križni hodni Sežana, Kosovelov dom

2005: SKUPINSKA RAZSTAVA (razpis) »Oko in duh«,
           Ljubljana, Mestna hiša

2003: SKUPINSKA RAZSTAVA (razpis) »Ljubezen na zadnji pogled«,
           Ljubljana, Mestna hiša
           Prejela odkupno nagrado od AC-Intercar Mercedes za kip »VEČNOST«.

2003: RAZSTAVA, skupaj z J.Rojec,
           Ljubljana, Galerija Commerce

2002: SKUPINSKA RAZSTAVA (razpis) »Zlata paleta 2002«,
           Šentvid pri Stični, Likovna galerija
           Prejela Certifikat kakovosti Zveze likovnih društev Slovenije za kip
            »OBJEM II«.

           Zaključna razstava: Trbovlje, Delavski dom, prenos razstave v Državni svet RS,
           Ljubljana

2002: SKUPINSKA RAZSTAVA (razpis) »Užitki v kiparstvu«,
           Ljubljana, Mestna hiša

2002: RAZSTAVA, skupaj z J.Rojec,
           Šentvid pri Sticni, Likovna galerija

2001: SKUPINSKA RAZSTAVA (razpis) »Zlata paleta 2001«,
           Velenje, Velenjski grad
           Prejela Certifikat kakovosti Zveze likovnih društev Slovenije za kip
            »HREPENENJE«.

           Zaključna razstava: Trbovlje, Delavski dom

2001: SKUPINSKA RAZSTAVA (razpis) »Grdi kipi«,
           Ljubljana, Mestna hiša
           Prejela odkupno nagrado od Gorenje d.d. za kip »DEPRESIJA«.

2000: RAZSTAVA ob Srečanju psihoterapevtov Slovenije,
           Portorož, Hotel Emona

2000: SKUPINSKA RAZSTAVA (razpis) »Erotika in neskončnost telesa«,
           Ljubljana, Mestna hiša
           Prejela odkupno nagrado od AC - Intercar Mercedes za kip »OBJEM«.

1999: SKUPINSKA RAZSTAVA (razpis) »Zvok - prostor«,
           Ljubljana, Mestna hiša